صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > رادیوتراپی > بیمارستان فارابی 
بیمارستان فارابی
 
رییس بخش رادیوتراپی دکتر علی صادقی جراح چشم
تعداد رادیوتکنولوژیست  3
مراجعین ماهانه 10
 دارای براکی تراپی  مخصوص چشم و عصب اپتیک با نوبت دهی قبلی و آمادگی های لازم
آدرس و شماره تماس : منطقه 11 خیابان کارگر جنوبی نبش میدان قزوین 55421090