اندیکاسیون: پیوند مغز استخوان برای بیماران آنمی آپلاستیک ، سرطان خون ، سرطان مغز استخوان ، اختلالات نقص ایمنی و تومورهای بافت لنفاوی مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط اهداء:

1- گيرنده و اهداكننده عضو بايد از نظر گروههاي خوني و آنتي ژنها با هم سازگار باشند.

2- علاوه بر تأييد شرايط جسمي گيرنده و اهداكننده عضو توسط پزشك معالج، اندازه، سلامت و سن عضو اهدايي نيز بايد در نظر گرفته شود.


بیمارستانهای دارای بخش پیوند مغز استخوان در دانشگاه: بیمارستان دکتر شریعتی- بیمارستان ولیعصر(عج)