واحد فراهم آوری بیمارستان شریعتی ازسال ۱۳۸۲ شروع بکار کرده است. تعداد عضو پیوندی استحصال شده از مبتلایان به مرگ مغزی تا کنون 222مورد می باشد.

رئيس واحد:آقاي دكتر كاظميني
مدير اجرايي: آقاي دكتر افضلي
اعضای تیم:
آقاي دكتر كاظميني
دکتر احمد افضلی
آزاده درویش
معظمه حسن زاده
تعداد پرسنل:۵
 تعداد تخت: ۳