واحد فراهم آوری بیمارستان شریعتی ازسال ۱۳۸۲ شروع بکار کرده است. تعداد عضو پیوندی استحصال شده از مبتلایان به مرگ مغزی تا کنون 238 مورد می باشد.

رئيس واحد: خانم دكتر فاطمه یعقوبی
کوردیناتور ارشد: خانم مرضیه عزیزی
اعضای تیم:
خانم دکتر یعقوبی
مرضیه عزیزی
تعداد پرسنل:2
 تعداد تخت: 1