صفحه اصلي > خدمات بالینی > ایمنولوژی و الرژی > مرکز طبی کودکان 
مرکز طبی کودکان
 

  بخش‌ ایمونولوژی و روماتولوژی

بخش‌های ایمونولوژی و روماتولوژی مركز طبی كودكان از بخش‌های فوق تخصصی و باسابقه بیمارستان می‌باشند كه در حال حاضر در کنار هم خدمت‌رسانی می‌نمایند. آموزش بالینی در سطوح مختلف شامل دوره كارآموزی، كارورزی، دستیاری تخصصی كودكان و دستیاری فوق تخصصی ارائه می‌شود.

در بخش ایمونولوژی و آلرژی خدمات درمانی به كودكان مبتلابه بیماری‌های نقص ایمنی اولیه، آلرژی و آسم ارائه می‌شود. خدمات به‌صورت درمانگاه‌های صبح و عصر و بخش بستری هست. همچنین هرساله تعداد سه تا چهار نفر دستیار فوق تخصصی ایمونولوژی و آلرژی وارد دوره فوق تخصصی می‌شوند. از سال ۱۳۶۷ تاکنون تعداد حداقل ۳۵ فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی از این گروه فارغ‌التحصیل شده اند. از دیگر فعالیت‌های آموزشی بخش می‌توان به درمانگاه‌های آموزشی فوق تخصصی، انجام اسپیرومتری، تست‌های پوستی تشخیص آلرژی، مشاوره ایمونوژنتیك، ویزیت روزانه بیماران بستری، برگزاری ژورنال كلاب و برگزاری کلاس‌های مرور منابع فوق تخصصی اشاره کرد.

در بخش روماتولوژی خدمات درمانی به كودكان مبتلابه بیماری‌های آرتریت روماتوئید جوانان JRA، لوپوس اریتروماتوی سیستمیک ارائه می‌شود. اولین فارغ التحصیلان رشته فوق تخصصی روماتولوژی كودكان در سال ۱۳۹۱ بوده است.

از بیماری‌های رایج این بخش می‌توان به بیماری‌های نقص ایمنی اولیه، آلرژی و آسم، آرتریت روماتوئید جوانان، لوپوس اریتروماتوی سیستمیک اشاره کرد.