اندیکاسیون: پیوند ریه یک روش درمانی در بیمارانی است که در مرحله پایانی بیماریهای ریه به سر می برند و به درمان های داروئی هیچ پاسخی نمی دهند مانند بیماریهای انسداد مزمن ریه ، فیبروز ، فشار خون ایدیو پاتیک ریوی ، کمبود آلفا 1 آنتی تریپسین ، پیوند ریه پس زده ، برونشکتازی و سارکائیدوز

 شرایط اهداء:

1- گيرنده و اهداكننده بايد از نظر گروههاي خوني و آنتي ژنها با هم سازگار باشند.

2- علاوه بر تأييد شرايط جسمي گيرنده و اهداكننده عضو توسط پزشك معالج، اندازه، سلامت و سن عضو اهدايي نيز بايد در نظر گرفته شود.

بیمارستانهای دارای بخش پیوند ریه در دانشگاه: بیمارستان امام خمینی(ره)