صفحه اصلي > خدمات در منزل > خدمات در منزل بیمارستان-محور > بیمارستان شریعتی 
بیمارستان شریعتی
 

در ارایه خدمت بهتر در نیمه دوم سال 1394 پس از دستورات قایم مقام و معاون درمان محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انتخاب دو بیمارستان شریعتی و امام خمینی(ره)  دانشگاه از آنها خواسته شد تا برای اجرای امر در قالب پروپوزالی پیش قدم شوند. پس از تهیه پروپوزال مربوطه که در بیمارستان شریعتی به صورت تحقیقاتی و در بیمارستان امام خمینی (ره) به صورت اجرایی نگاشته شده بودند، پروپوزالها جهت سیر مراحل اداری و اعلام نظر به معاونت درمان وزارت متبوع ارسال گردید. در ادامه نیز جلسات متعددی با دو دانشگاه دیگر تهران( ایران و شهید بهشتی) برگزار گردید که در نهایت با تاکید حمایت وزارت بهداشت از اجرای برنامه، طرح مراقبت در منزل به صورت پایلوت تنها در دو بیمارستان علوم پزشکی تهران اجرایی گردید. در ابتدای امر جهت تامین حداقل هزینه ها با رایزنی های متعدد مبلغی به عنوان شروع طرح توسط معاونت توسعه تخصیص یافت. در ادامه با توجه به نبود تعرفه های مشخص برای خدمات مراقبت در منزل مقرر گردید با دو شرکت که در حال حاضر از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و تجربه کافی در این زمینه  را نیز دارا می باشند انتخاب گردند. و پس از مذاکرات فراوان تعرفه ها تا حد قابل قبول کاهش یابند. پس از طی این مرحله قراردادها تنظیم شده و به تایید واحد حقوقی نیز رسید و در نهایت شروع قرارداد از پانزدهم فروردین ماه سال جاری مکتوب شد ولی با توجه به تازه بودن موضوع در کشور و احتیاط فراوان جهت همراه داشتن رضایت بیماران عملا طرح از ابتدای اردیبهشت ماه کلید خورد. در ادامه پس از مشخص شدن بیماران دارای شرایط خروج از بیمارستان و مراقبت در منزل به آنها پیشنهاد ورود به طرح با همان هزینه های بستری داده شد و پس از پذیرش موضوع تایید پزشکی قانونی نیز ضمیمه شد.

ورود بیماران به طرح Hospital Based Home Care طبق فلوچارت پیوست بدین صورت است که ابتدا بیمار توسط کادر پزشکی واجد شرایط تشخیص داده می شود. سپس همراهان بیمار به دفتر مراقبت در منزل در بیمارستان مراجعه کرده و پس از قبول شرایط و اخذ تعهدهای لازم پزشکی قانونی و ارایه مشاوره های لازم،  به نماینده شرکت مربوطه معرفی شده و وارد طرح می شوند. در ادامه بیمار به منزل مراجعه کرده و تمامی هزینه ها نیز همانند بیمار بستری پرداخت می گردد و دفتر مراقبت در منزل به صورت شبانه روزی پاسخگوی بیماران و همراهان می باشد. در این طرح دارو و خدمات پاراکلینیکی با برنامه پزشک بیمارستان و تجویز پزشک شرکت از طریق بیمارستان مبدا تامین شده و هزینه ها مطابق سایر بیماران بستری می باشد وهر زمان نیز که بیمار اعلام نارضایتی داشت زمینه بازگشت مجدد به بیمارستان مهیا می شود.

 

لازم به ذکر است این طرح در حال حاضر تنها در مناطق 22 گانه شهر تهران اجرایی شده است ولی از آنجا که مطلعیم اکثر بیماران بیمارستانهای شهر تهران از شهرها و یا استانهای دیگر است که به دلیل مشکلات مالی و نیز بدعت کار تا حال حاضر آن بیماران در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل بسیاری از بیماران انتخاب شده وارد طرح نشده اند. بنابراین در ادامه کار بیمارستان امام خمینی با شرکت جدیدی که حتی شهرستانهای اطراف را نیز تحت پوشش دارد نیز قراردادی منعقد کرد.

تا ابتدای اسفندماه سال 1395 در بیمارستان شریعتی تعداد 63 بیمار وارد طرح شده اند که 2 بیمار نیز هنوز تحت درمان بوده اند. در بیمارستان امام خمینی نیز 80 بیمار وارد طرح شده اند که 5 بیمار تحت درمان بوده و سایرین مرخص شده اند.1-    بیماران قابل ترخیص که فقط نیاز به خدمات سرپایی پس از ترخیص دارند به هیچ وجه وارد طرح نمی شوند. فقط بیمارانی که در حالت معمول نیاز به ادامه بستری داشته اند اکنون می توانند وارد طرح شوند.

2-    hospital based home care

3-    ارائه خدمت ابتدا از لحاظ فرکانس ویزیت توسط پزشک در منزل و نوع و فرکانس خدمات پرستاری مورد نیاز، توسط پزشک معالج بیمارستان تعیین می شود. در ادامه سیر بیماری، بر اساس قضاوت بالینی پزشک مراقبت در منزل و نتایج مشاوره ها در مورد تواتر و نوع خدمات مورد نیاز تصمیم گیری خواهد شد.

4-    در موارد نیاز به مشاوره، پزشک آنکال بیمارستان با واسطه دفتر HBHC پاسخگو خواهد بود.

5-    شرکت سهم فرانشیز 6% بیمار را برای خدمات ارائه شده از بیمار دریافت و رسید تحویل می دهد. (مابقی هزینه توسط وزارت متبوع تأمین خواهد شد.)

6-    تعرفه خدمات حداکثر بر اساس تعریف کتاب ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی قابل قبول می باشد. آزمایشات مورد نیاز باید پس از گرفتن نمونه توسط شرکت، در آزمایشگاه بیمارستان انجام شود. همچنین موارد نیازمند تصویربرداری در بیمارستان با انتقال بیمار به آن مرکز انجام می شود. دارو و تجهیزات مصرفی توسط شرکت تأمین خواهد شد. هزینه کلیه موارد فوق به صورت 6% توسط بیمار و 94% توسط وزارت متبوع تأمین خواهد شد.

 

 

 

نام مسئول مراقبت در منزل بیمارستان شریعتی:                   خانم یوسفی