صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > داروخانه بیمارستانی مجتمع امام خمینی (ره) 
داروخانه بیمارستانی مجتمع امام خمینی (ره)
 

مجتمع بیمارستانی امام خمینی

مشخصات داروخانه شبانه‌روزی و بخش مراقبت‌های داروئی مجتمع امام خمینی

بیمارستان جنرال

 

بخش مراقبت‌های دارویی

تصویربرداری

انبار مرکزی

واحد آماده‌سازی داروهای شیمی‌درمانی

داروخانه بستری انستیتو کنسر

داروخانه بستری امام

داروخانه بستری ولیعصر

داروخانه اورژانس

باجه شیمی‌درمانی

داروخانه سرپایی

بخش

40 متر

12 متر

800 متر

40 متر3

170 متر1

جمعاً 540 متر2

450 متر1

60 متر

30 متر

280 متر (در 2 طبقه)

مساحت تقریبی

8-16

7-20

7-19

7-17

8-17

7-19

7:30-19

شبانه‌روزی

8-17

7 -20

ساعت فعالیت

1394

1393

1393

1393

1394

1393

1393

1393

1395

سال 1394

بازسازی

 

1         شامل داروخانه بستری و انبار

2         شامل داروخانه بستری، تجهیزات، اتاق عمل، ترخیص، هتلینگ و آبدارخانه

3         شامل کلین روم و انبار کلین روم

 

مشخصات پرسنلی

تعداد پرسنل: 131 نفر

داروساز: 29 نفر                 دانشجوی داروسازی: 13 نفر                     غیر داروساز: 87 نفر

 

عناوین کمیته‌های بیمارستانی که رئیس یا مسئولین فنی‌ بخش مراقبت‌های دارویی در آن‌ها مشارکت می‌نمایند:

 1. کمیته دارو و درمان و تجهیزات و اقتصاد

 2. کمیته آنتی‌بیوتیک

 3. کمیته تغذیه

 4. کمیته مدیریت اجرایی

 5. کمیته مرگ‌ومیر

 

عناوین فعالیت‌های بخش مراقبت‌های دارویی:

خدمات داروئی

فعالیت داروخانه سرپائی

1- تهیه اقلام دارویی موردنیاز بیماران سرپایی

2- ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز بیماران با رعایت منشور حقوق بیمار و آموزش پرسنل در جهت طرح تکریم ارباب‌رجوع

3- تأیید نسخ، نسخه­پیچی و تحویل دارو به بیماران بر اساس نسخه تأییدشده، برخورد مسئولانه نسبت به سؤالات بیماران و ارائه توضیحات کامل در خصوص نحوه مصرف دارو، عوارض دارویی، تداخلات احتمالی و نکات لازم در ارتباط با مصرف هر دارو.

4- برخورد مسئولانه نسبت به سؤالات بیماران و ارائه توضیحات کامل در خصوص نحوه مصرف دارو، عوارض دارویی، تداخلات احتمالی و نکات لازم در ارتباط با مصرف هر دارو.

5- استخراج و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات به مراجعه­کنندگان.

6- آموزش کادر درمانی و پرسنل اعم از نسخه­پیچ، صندوقدار، متصدیان آرایشی و بهداشتی و غیره، در جهت افزایش سطح مهارت­ها و پاسخ­دهی به نیاز بیماران و برقراری ارتباط صحیح با بیمار.

7- اطمینان از صحت دارودرمانی در مراحل انتقالی ارائه خدمات.

8- تعریف بیمه‌گری دارو و تجهیزات

 

فعالیت داروخانه بستری

1. تهیه و تدارکات دارو و تجهیزات مصرفی بیماران مجتمع

2. تعریف بیمه‌گری دارو و تجهیزات

3. تحویل نسخ دارویی به‌صورت شبانه‌روزی به بخشها

4. کنترل و تحویل روزانه داروهای ثبت‌شده بیماران توسط بخش‌ها

5. کنترل و تحویل تجهیزات مصرفی ثبت‌شده توسط بخش‌ها به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه (بر اساس میزان مصرف هر بخش)

6. کنترل و تحویل تجهیزات تخصصی مورداستفاده در اتاق‌های عمل و بخش‌های سرپایی مجتمع

7. تحویل اقلام هتلینگ بخش‌ها

8. اطلاع‌رسانی در مورد نحوه صحیح ثبت اقلام خاص دارویی و تجهیزات در پرونده بیماران

9. اطلاع‌رسانی در مورد نحوه صحیح تهیه، تزریق و نگهداری داروهای تزریقی

10. کنترل پرونده بیماران در صورت تجویز و ثبت داروهای خاص مانند اقلام مشمول کمبود، داروهای گران‌قیمت، و غیره

11 پیگیری انجام پروتکل‌های دارویی مصوب کمیته دارو و تجهیزات

12. پایش دوره‌ای استوک دارویی بخش‌ها و مرجوع نمودن استوک اضافی

12. پایش دوره‌ای استوک تجهیزات بخش‌ها و مرجوع نمودن استوک اضافی

13. بررسی شکایات مطرح‌شده دارویی یا تجهیزات توسط کادر درمانی، پیگیری مستندسازی و ارائه گزارش به انبار مرکزی مجتمع

14. دریافت درخواست‌های دارویی و تجهیزات جدید از بخش‌ها و پیگیری ارائه در کمیته دارو و تجهیزات مجتمع

15. بررسی پرونده بیماران در زمان ترخیص و تطابق دستورات پزشک با تعداد ثبت‌شده در پرونده و گزارشات پرستاری

16. شمارش روزانه اقلام دارویی جهت حفظ موجودی آن‌ها

17. کنترل و تأیید درخواست روزانه داروهای مخدر بخش‌های بستری و اتاق عمل و تحویل روزانه داروهای مخدر طبق پروتکل تحویل آن‌ها (دریافت پوکه و سربرگ و نگارش در دفاتر مخدر)

18. Relabeling و شمارش دقیق ویال فاکتورهای انعقادی به‌صورت روزانه

19. تأیید درخواست و تحویل فاکتورهای انعقادی طبق پوکه‌های شمارش‌شده و تحویل گرفته‌شده از بخش

20. گزارش آمار روزانه و ماهانه فاکتورهای انعقادی و اعلام به بیمه‌گر موردنظر

21. بررسی روکش بیمه‌ای پرونده‌های ترخیصی بیماران با ارزش ریالی بالا و بررسی صحت بیمه‌گری آن جهت کاهش کسورات بیمه‌ای

22. کنترل و تأیید درخواست روزانه داروی میزوپروستول و تحویل روزانه آن

23. مشارکت فعال در کمیته‌های بیمارستانی

24. راه‌اندازی مرکز اطلاعات دارویی با تأمین فضای فیزیکی، نیروی انسانی و منابع اطلاعات دارویی جهت پاسخگویی علمی به سؤالات دارویی کادر درمان

25. استقرار داروساز در بخش‌های بالینی

26. خدمات دارویی مرتبط با حضور متخصص داروساز بالینی در بخش‌های بستری

 

خدمات آموزشی

 1. آموزش تکنسین‌های دارویی و کلین روم

 2. آموزش دانشجویان داروسازی عمومی و دستیاران تخصصی داروسازی بالینی

 3. برگزاری دوره‌های آموزشی برای کادر درمان

 4. انتشار خبرنامه جهت اطلاع‌رسانی در خصوص جدیدترین اخبار دارویی

خدمات پژوهشی:

1 تدوین فرمولاری دارو و تجهیزات بیمارستان

2. تهیه و تدوین مستندات مربوط به اعتباربخشی

3. ارتقاء تجویز و مصرف منطقی دارو

4. راه‌اندازی و استقرار واحد ساخت داروهای شیمی‌درمانی

5. اندازه‌گیری سطح پلاسمایی داروها

6. طراحی و اجرای مطالعات DUE، بررسی میزان تبعیت پزشکان از پروتکل‌های مصوب دارویی، ارائه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی.

7. راه‌اندازی و استقرار سیستم فارماکوویژیلانس با تأمین زیرساخت گزارش دهی عوارض و خطاهای دارویی