صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > داروخانه بیمارستان شریعتی 
داروخانه بیمارستان شریعتی
 

داروخانه بیمارستان شریعتی

مشخصات داروخانه شبانه‌روزی و بخش مراقبت‌های دارویی شریعتی

 

بیمارستان جنرال

 

واحدها: داروخانه بستری، داروخانه سرپایی، داروخانه اورژانس، داروخانه اتاق عمل، واحد تجهیزات تخصصی کت لب، انبار دارو و تجهیزات، واحد علمی- تخصصی مراقبت‌های دارویی، اتاق تمیز، مدیریت

 

مشخصات پرسنلی

تعداد پرسنل: 58 نفر

متخصص داروساز بالینی : 5 نفر          داروساز: 6 نفر         دانشجوی داروسازی: 9  نفر                  غیر داروساز: 37 نفر

 

عناوین فعالیت‌های بخش مراقبت‌های دارویی

 

خدمات دارویی:

 

فعالیت داروخانه سرپائی

1- تهیه اقلام دارویی موردنیاز بیماران سرپایی

2- ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز بیماران با رعایت منشور حقوق بیمار و آموزش پرسنل در جهت طرح تکریم ارباب‌رجوع

3- تأیید نسخ، نسخه­پیچی و تحویل دارو به بیماران بر اساس نسخه تأییدشده، برخورد مسئولانه نسبت به سؤالات بیماران و ارائه توضیحات کامل در خصوص نحوه مصرف دارو، عوارض دارویی، تداخلات احتمالی و نکات لازم در ارتباط با مصرف هر دارو.

4- تعریف بیمه‌گری دارو و تجهیزات

 

فعالیت داروخانه بستری

 تأمین و تدارک دارو و ذخیره دارویی و تجهیزات پزشکی متناسب با نیاز بیمارستان، توزیع داروها و تجهیزات بیماران  بخش‌های بستری، اتاق عمل، کت لب و اورژانس بیمارستان، اصلاح و عملی سازی قوانین بیمارستان در مورد توزیع دارو، اجرای صحیح قوانین بیمه‌گری برای داروها و تجهیزات، جمع‌آوری برگه‌های ADR، بازرسی ادواری بخش‌ها ازنظر نگهداشت و مصرف صحیح داروها و تجهیزات، توزیع داروهای تحت پروتکل و مخدر پس از دریافت برگه و فرم‌های مخصوص، جمع‌آوری داروهای تاریخ گذشته و ریکال شده، اجرای تلفیق دارویی، نصب برچسب پرخطر، مشابه، سایتوتوکسیک و یخچالی بر روی داروهای واجد شرایط قبل از تحویل، پاسخگویی به سؤالات کادر درمان، مدیریت و شرکت در جلسات کمیته‌های مرتبط بیمارستانی نظیر کمیته دارو و درمان، کمیته اقتصاد درمان، کمیته کنترل عفونت، کمیته مورتالیتی، کمیته اخلاق، جلسات هیئت‌رئیسه، پیگیری و اجرای مصوبات کمیته‌های بیمارستانی، خدمات تخصصی TPN و TDM، ساخت ترکیبات تزریقی استریل بیماران بستری در اتاق تمیز، تهیه و به‌روزرسانی و پیگیری اجرای مستندات اعتباربخشی، تدوین فارماکوپه دارویی و تجهیزات بیمارستان.

 

خدمات آموزشی

 آموزش به دانشجویان تخصصی داروسازی بالینی، آموزش دانشجویان داروسازی عمومی، آموزش به کارکنان داروخانه، برگزاری دوره‌های آموزشی hospital and clinical pharmacy به فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی، آموزش به بیماران جهت نحوه مصرف داروها، برگزاری کلاس‌های آموزشی دارویی برای دانشجویان پزشکی عمومی و دستیاران رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای پرستاران درباره نحوه آماده‌سازی و تجویز داروها و خطاهای دارویی، تهیه پوسترهای آموزشی

 

خدمات پژوهشی:

 طراحی و اجرای مطالعات DUE، بررسی میزان تبعیت پزشکان از پروتکل‌های مصوب دارویی، ارائه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی.