صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > داروخانه بیمارستان بهارلو 
داروخانه بیمارستان بهارلو
 
 
 

داروخانه بیمارستان بهارلو

مشخصات داروخانه شبانه‌روزی بیمارستان بهارلو

بیمارستان جنرال

 

واحدها: داروخانه بستری، داروخانه سرپایی، داروخانه اتاق عمل، انبار دارو و تجهیزات و واحد مدیریت

مشخصات پرسنلی

تعداد پرسنل: 21 نفر

داروساز: 4 نفر                 غیر داروساز: 17 نفر              دانشجوی داروسازی: 7 نفر

 

عناوین فعالیت‌های داروخانه

 

خدمات داروئی

فعالیت داروخانه سرپائی

1- ارائه خدمات (دارو و تجهیزات) به بیماران سرپایی

2- بیمه‌گری داروها و تجهیزات.

3-کنترل تاریخ انقضاء دارو و تجهیزات

 

فعالیت داروخانه بستری

1- ارائه خدمات (دارو و تجهیزات) به بیماران بستری.

2- کنترل مدارک و تحویل داروی میزوپروستول به بیماران بستری.

3- کنترل و تحویل داروی مخدر موردنیاز بخش‌های بستری.

4- تأیید نسخ بیماران بستری.

5- تطابق تجهیزات با سایت اداره کل تجهیزات پزشکی.

6- پیگیری کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی

7- جمع‌آوری دارو و تجهیزات ریکال شده از بخش­ها و ارسال به شرکت‌ها

8- بررسی شکایات دارویی از طریق تماس با مسئول فنی شرکت پخش یا کارخانه سازنده

جمع‌آوری داروها و تجهیزات تاریخ گذشته یا غیرقابل استفاده

9- آماده‌سازی و تحویل هتلینگ بخش‌های مختلف بیمارستان

10- پاسخگویی به پرسنل محترم کادر درمانی اعم از پزشک، پرستار و غیره

11- نظارت ادواری به استوک دارو و تجهیزات بخش‌های بیمارستان.

پیگیری مشکلات تجهیزات ارسالی به بخش‌های بستری بیمارستان.

12- کنترل دوز داروهایی که دستور تجویزشده آن‌ها انفوزیون است و اصلاح خطاهای محاسباتی

13- کنترل ترالی کد بخش­ها.

14- کنترل باکس دارویی بیماران.

15- کنترل شرایط نگهداری داروها و تجهیزات (نور و دما و غیره) در treatment room بخش‌ها.

16- اطلاع‌رسانی در خصوص آماده‌سازی و نگهداری صحیح داروها.

17- بررسی دوره‌ای استوک داروهای مخدر در بخش‌ها.

18- بررسی و پایش مصرف هتلینگ بخش­های بستری به‌صورت ماهیانه.

19- ارسال گزارش‌های درخواستی واحد بیمه 13 آبان و معاونت غذا و دارو دانشگاه.

20- شرکت در کمیته‌های بیمارستان.

21- پیگیری مصوبات کمیته‌های بیمارستان.

22- تهیه و به‌روزرسانی مستندات اعتباربخشی.

23- پاسخگویی به سؤالات و تعامل با مأموران بیمه جهت کاهش کسورات داروخانه.

24- نت گذاری برای پزشکان در شرایط عدم رعایت پروتکل­های دارویی.

25- نظارت بر رعایت استاندارد دارو دهی داروهای پرخطر.

26- به‌روزرسانی لیست داروهای مشابه به‌صورت ماهیانه.

27- بررسی شرح عمل در پرونده بیماران در مورد تجهیزات تخصصی.

28- پیگیری داروهای خودبه‌خود متوقف شونده در بخش­ها.

29- اجرای دقیق طرح نظام سلامت و هماهنگی‌های لازم جهت تهیه کلیه داروها و تجهیزات موردنیاز بیماران.

30- تهیه گزارش‌های دوره­ای جهت طرح در کمیته دارو و درمان و انجام اقدامات اصلاحی.

31- معرفی داروهای جدید به کادر درمان.

32- معرفی تجهیزات جدید به کادر درمان.

33- نظارت بر روند ثبت دستورات دارویی در بخش‌ها و اتاق‌های عمل در پرونده بیماران.

34- الصاق برچسب داروهای پرخطر و مشابه و یخچالی.

35- شرکت در جلسات معاونت غذا و دارو.

36- بررسی مشکلات و نواقص HIS بیمارستان.

37- همکاری مستمر با ریاست و مدیریت بیمارستان.

38- اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های معاونت غذا و داروي دانشگاه.

39- آنالیز ABC دارو و تجهیزات جهت کنترل هزینه.

 

خدمات آموزشی :

1-برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کادر درمان.

2-همکاری با واحد آموزشی داروخانه‌های بیمارستانی.

 

 

خدمات پژوهشی:

1-جمع‌آوری و گزارش فرم‌های ADR.

2-انجام DUE برای داروهای مصوب کمیته دارو و درمان.

3-مشارکت در تدوین فارماکوپه دارویی بیمارستان.

4-مشارکت در تدوین فارماکوپه تجهیزات بیمارستان.

5-مشارکت و پیگیری روند اجرای پروتکل‌های دارویی مصوب معاونت غذا و دارو.