صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > داروخانه بیمارستان بهرامی 
داروخانه بیمارستان بهرامی
 

داروخانه بیمارستان بهرامی

مشخصات داروخانه شبانه‌روزی بیمارستان بهرامی

بیمارستان فوق تخصصی کودکان

 

واحدها: داروخانه بستری، داروخانه سرپایی، انبار دارو و تجهیزات و واحد مدیریت

 

مشخصات پرسنلی

تعداد پرسنل: 20 نفر

داروساز: 2 نفر،    تکنسین دارویی و نیروی اداری و مالی و خدمات: 7 نفر؛           دانشجوی داروسازی: 3 نفر

 

عناوین فعالیت‌های داروخانه

 

خدمات داروئی

فعالیت داروخانه سرپائی

1- دریافت نسخ بیماران سرپایی درمانگاه و تحویل دارو و لوازم موردنیاز به‌طور شبانه‌روزی

 

فعالیت داروخانه بستری

1- دریافت روزانه نسخ ارسالی از بخش‌ها از طریق سیستم HIS ، تأیید آن‌ها توسط تکنسین با نظارت داروساز

2- جمع‌آوری کلیه دارو و لوازم درخواستی از بخش‌ها و تحویل به سرپرستار بخش

3- نظارت بر تجویز داروهای تحت پروتکل بخش‌ها از قبیل آلبومین، آپوتل و غیره، دریافت پروتکل لازم توسط مسئول فنی و تحویل دارو

4- نظارت بر تجویز داروهای خاص مانند IVIG، با ملاحظه کپی ارسالی از پرونده بیمار و دستور پزشک، توسط مسئول فنی.

5- نظارت بر نسخ سرپایی داروهای خاص مانند ریتالین، دسفرال، توسط مسئول فنی و دریافت مدارک لازم.

6- نظارت بر داروها و لوازم استوک، و داروهای ترالی بخش‌ها به‌طور دوره‌ای توسط مسئول فنی.

7- بازدید هفتگی بخش‌ها توسط مسئول فنی ازنظر چک کردن دارو درخواستی بیماران مندرج در پرونده و مطابقت با چک‌لیست مربوطه.

8- شرکت مدیریت داروخانه در کمیته‌های دارو و تجهیزات و اقتصاد دارو، کنترل عفونت و ایمنی بیمار به‌طور ماهانه.

9- نظارت مسئول داروخانه بر کمبودهای دارویی و اهتمام در جهت تهیه کلیه دارو و تجهیزات مصرفی.

10- اعلام داروهای کمبود کشوری به‌طور هفتگی به بیمارستان توسط مسئول داروخانه.

11- نظارت بر گزارش عوارض دارویی و دریافت برگه‌های زرد.

 

خدمات آموزشی:

1- برگزاری جلسات آموزشی خطاهای دارویی.

 

خدمات پژوهشی:

1- تدوین فارماکوپه دارویی بیمارستان توسط مسئول داروخانه و به‌روزرسانی آن به‌طور سالانه.

2- تدوین و اجرای سنجه‌های مدیریت دارویی اعتباربخشی بیمارستان.