صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > داروخانه بیمارستان رازی 
داروخانه بیمارستان رازی
 

داروخانه بیمارستان پوست رازی

مشخصات داروخانه بیمارستان پوست رازی

بیمارستان تخصصی پوست

 

واحدها: داروخانه بستری، داروخانه سرپایی، لابراتوار ساخت داروهای ترکیبی، انبار دارو و تجهیزات و واحد مدیریت

 

مشخصات پرسنلی

تعداد پرسنل: 22 نفر

داروساز: 5 نفر        دانشجوی داروسازی: 4 نفر                      غیر داروساز: 13 نفر

عناوین کمیته‌های بیمارستانی

1- کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی (دبیر کمیته و مسئول برگزاری)

2- کمیته اقتصاد دارو درمان و تجهیزات پزشکی (دبیر کمیته و مسئول برگزاری)

3- کمیته مصرف منطقی داروهای آنتی‌باکتریال (دبیر کمیته و مسئول برگزاری)

4- کمیته آموزش

5- کمیته کنترل عفونت

 

عناوین فعالیت‌های داروخانه

خدمات داروئی

فعالیت داروخانه سرپائی

1- تأمین داروهای موردنیاز بیماران سرپایی

 

فعالیت داروخانه بستری

1- تأمین تمامی داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی موردنیاز بیماران بستری

2- تأمین تمامی داروهای ترکیبی موردنیاز داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- تأمین تمامی داروهای ترکیبی موردنیاز داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

4- انجام الزامات اعتباربخشی بخش مدیریت دارویی بیمارستان

 

خدمات آموزشی:

1- برگزاری دوره آموزش و ساخت داروهای ترکیبی برای دانشجویان دانشکده داروسازی تهران

2- برگزاری کارگاه آموزشی عملی ساخت داروهای ترکیبی برای داروسازان فارغ‌التحصیل

3- برگزاری کلاس آموزشی خطاها و اشتباهات دارویی برای پرستاران شاغل در بیمارستان دو بار در سال

4- برگزاری دوره بازآموزی آموزش‌های دارویی داروهای پوست و مو برای پرستاران بیمارستان با همکاری واحد آموزش

5- معرفی فعالیت‌های داروخانه ترکیبی در همایش سالیانه بیمارستان رازی در قالب غرفه داروهای ترکیبی

 

خدمات پژوهشی:

1- ساخت داروهای ترکیبی موردنیاز برای فعالیت‌های پژوهشی اساتید بیمارستان

2- ساخت داروهای ترکیبی موردنیاز برای فعالیت‌های پژوهشی اساتید سایر دانشکده‌ها و بیمارستان‌های دانشگاه