صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > داروخانه بیمارستان سینا 
داروخانه بیمارستان سینا
 
 

داروخانه بیمارستان سینا

مشخصات داروخانه بیمارستان سینا

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی جنرال

 

واحدها: داروخانه بستری، داروخانه سرپایی و اورژانس، داروخانه اتاق عمل، انبار دارو و تجهیزات و واحد مدیریت

 

مشخصات پرسنلی

تعداد پرسنل داروخانه بستری: 23 نفر            داروساز: 4 نفر

تعداد پرسنل داروخانه اورژانس: 3 نفر            داروساز: 1 نفر         دانشجوی داروسازی: 6 نفر      صندوقدار: 3 نفر

 

عناوین کمیته‌های بیمارستانی

1- کمیته دارو و درمان و تجهیزات

2- کمیته اقتصاد دارو و درمان و تجهیزات

3- کمیته کنترل عفونت بیمارستان

4- کمیته تجویز منطقی مصرف آنتی‌بیوتیک

 

عناوین فعالیت‌های داروخانه

 

خدمات داروئی

فعالیت داروخانه سرپائی

1- ارائه خدمات (دارو و تجهیزات) به بیماران سرپایی.

2-تأیید نسخ بیماران سرپائی.

3- بیمه‌گری داروها.

 

فعالیت داروخانه بستری

1-ارائه خدمات (دارو و تجهیزات) به بیماران بستری.

2-تهیه و توزیع اقلام هتلینگ موردنیاز بیمارستان.

3-کنترل و تحویل داروی مخدر موردنیاز بخش‌های بستری.

4-تأیید نسخ بیماران بستری.

5-پیگیری کمبودهای دارویی

6-پیگیری کمبودهای تجهیزات.

7-بیمه‌گری داروها.

8-بیمه‌گری تجهیزات.

9-پاسخگویی به پرسنل محترم کادر درمانی اعم از پزشک، پرستار و غیره.

10-نظارت ادواری به استوک دارو و تجهیزات بخش‌های بیمارستان.

11-بررسی و پیگیری شکایات دارویی و مشکلات کیفی تجهیزات ارسالی به بخش‌های بستری بیمارستان.

12-شرکت در کمیته دارو و درمان و تجهیزات بیمارستان.

13-پیگیری مصوبات کمیته دارو و درمان و تجهیزات بیمارستان.

14-تهیه و به‌روزرسانی مستندات اعتباربخشی.

15-تطابق تجهیزات با سایت اداره کل تجهیزات پزشکی.

16-تعریف اقلام جدید (دارو و تجهیزات) در HIS بیمارستان.

17-ارسال گزارش‌های درخواستی واحد بیمه داروخانه‌های بیمارستانی و معاونت غذا و دارو دانشگاه.

18-برگزاری کلاس آموزشی عوارض و اشتباهات دارویی.

19-پاسخگویی به سؤالات و تعامل با مأموران بیمه جهت کاهش کسورات داروخانه.

20-مشارکت در تدوین فارماکوپه دارویی بیمارستان.

21-مشارکت در تدوین فارماکوپه تجهیزات بیمارستان.

22-مشارکت و پیگیری روند اجرای پروتکل‌های دارویی مصوب معاونت غذا و دارو.

23-نظارت بر روند ثبت دستورات دارویی در بخش‌ها و اتاق‌های عمل در پرونده بیماران.

24-الصاق برچسب داروهای پرخطر و مشابه و یخچالی.

25-تعویض داروهای با تاریخ انقضا بخش‌های بیمارستان حداقل شش ماه.

26-استقرار دکتر داروساز در داروخانه اقماری اتاق عمل در جهت بهبود سیستم توزیع و پشتیبانی و نیز ایجاد پتانسیل آموزشی برای دانشجویان کارآموزی بیمارستانی در اتاق عمل

 

خدمات آموزشی:

1-کارآموزی بیهوشی و اتاق عمل برای واحد داروسازی بیمارستانی

2-کارورزی بالینی مراقبت‌های ویژه برای دانشجویان عمومی داروسازی

3-کارورزی مراقبت‌های ویژه برای دستیاران داروسازی بالینی

4-کارورزی بخش نورولوژی برای دستیاران داروسازی بالینی

5-آموزش در بالین دستیاران Phd سم‌شناسی در بخش مراقبت‌های ویژه

6-آموزش در بالین دانشجویان Phd by research در بخش مراقبت‌های ویژه

7-کارورزی و کارآموزی مراقبت‌های ویژه به زبان انگلیسی برای دانشجویان مهمان در student exchange program

8-جمع‌آوری و گزارش فرم‌های ADR.

 

 

خدمات پژوهشی:

1-جمع‌آوری و گزارش فرم‌های ADR.

 

عناوین خدمات بالینی:

1-انجام ارزیابی فارماکوتراپی توسط متخصص داروسازی بالینی به‌صورت روزانه در بخش‌های مراقبت‌های ویژه و نورولوژی

2-ویزیت بیمارانی که عوارض یا خطاهای دارویی برای آن‌ها رخ‌داده توسط متخصص داروسازی بالینی

3-ویزیت بیمارانی که تجویز آلبومین برای آن‌ها صورت گرفته

4-ویزیت بیمارانی که تجویز داروهای خارج از فرمولاری برای آن‌ها صورت گرفته

5-پاسخ به مشاوره‌های فارماکوتراپی درخواستی توسط پزشکان معالج

انجام روزانه تلفیق دارویی توسط دکتر داروساز برای بیماران پذیرش‌شده طی ۲۴ ساعت اخیر