صفحه اصلي > داروخانه های بیمارستانی > تاریخچه 
تاریخچه
 

داروخانه‌های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 در سال 1385 بنا به دستور ریاست محترم وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران و با تصویب هیئت محترم امنا دانشگاه، مدیریت داروخانه‎های بیمارستانی از حالت خودگردان یا برون‌سپاری به‌صورت متمرکز، تحت مدیریت و نظارت مجموعه‌ای به نام «داروخانههای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران» و به سرپرستی جناب آقای دکتر خیرا... غلامی راهاندازی و افتتاح گردید. این مجموعه در ابتدا با واگذاری داروخانه بیمارستان تخصصی پوست «رازی» فعالیت خود را آغاز و تاکنون داروخانه‌های سرپائی، بستری، اتاق عمل، اورژانس در 11 بیمارستان مختلف را تحت پوشش خود قرار داده است. خدمات این مجموعه بر اساس اهداف اصلی این طرح شامل توزیع کلیه اقلام داروئی و تجهیزات پزشکی موردنیاز و درخواست بیمارستان، پیگیری و مانیتورینگ تجویز و مصرف منطقی دارو، آموزش دانشجویان داروسازی و ورود به عرصه داروسازی بیمارستانی، ورود به عرصه‌های نوین خدمات‌رسانی داروئی شامل ایجاد کلین روم و ساخت فراورده‌های TPN، پژوهش و ایجاد بخش‌های مراقبت‌های داروئی تعریف و فرآیند سازی گردید. یکی از اقدامات انجام‌شده در این طرح تأسیس انبار مرکزی تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با رویکرد خرید، انبارش و توزیع متمرکز دارو و تجهیزات موردنیاز داروخانههای بیمارستانی بر اساس استانداردهای روز بوده است. تشکیل واحد منابع انسانی و توسعه سازمان با نگرش علمی به کارمند یابی، جذب، نگهداشت، توسعه، ارتقاء و انفصال به‎صورت متمرکز و همچنین واحد حسابداری و مالی با هدف مدیریت بهینه منابع مالی در واحدهای تحت پوشش نیز از سایر اقدامات انجام‌شده است. خدمات موردبحث بر اساس آمایش ساختاری موجود در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ در دو بیمارستان تک تخصصی بانوان، دو بیمارستان تک تخصصی کودکان و یک بیمارستان تخصصی پوست و هفت بیمارستان جنرال در حال ارائه است. در این مجموعه به معاونت آموزشی عهده‌دار آموزش بدو خدمت و نیز کلیه آموزش‌های حین خدمت است که در رسته‌های شغلی مختلف متناسب با نیازهای مجموعه ارائه می‌گردد. به‌طورکلی 427 نفر، در قالب 320 نفر به‎صورت قراردادی و 107 نفر به‌صورت ساعتی در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند. فعالیت‌های تخصصی این مجموعه تحت نظر 52 داروساز و 76 دانشجوی داروسازی، رزیدنت‌های داروسازی بالینی و تعدادی از اساتید هیئت‌علمی در حال انجام است.

تاریخ انتقال مدیریت داروخانه های بیمارستانها به سازمان داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران