صفحه اصلي > گردشگری سلامت > ارتباط با مراکز IPD 
ارتباط با مراکز IPD
 

  

نام بیمارستان

پزشک IPD

 و تخصص مربوطه

   کارشناس IPD        شماره تلفن واحد IPD ایمیل واحد IPD

یاس

 

 

دکتر فاطمه داوری تنها

متخصص زنان و زایمان

و فلوشیپ نازائی

 

 

شیما صادقی

 

 

86089058

 

tourism.yas@yahoo.com

 

امیراعلم

 

دکتر کیوان آقا زاده

متخصص گوش و حلق

 و بینی

لیلا آذین مهر 66343177 aa.healthtourism@yahoo.com

 

سینا