صفحه اصلي > خدمات بالینی > کودکان > اطفال-داخلی اعصاب (نرو لوژی) 
اطفال-داخلی اعصاب (نرو لوژی)
 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

سرپرستار بخش

رئیس بخش   

تعداد تخت

طبقه

نام بخش

خانم آسا

دکتر محمدی

20

 

اعصاب