صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > رادیوتراپی 
رادیوتراپی
 

پرتو درماني:

پرتو درماني يكي از روشهاي درماني در دانش پزشكي براي درمان سرطان است. در جريان پرتو درماني با استفاده از اشعه يا پرتوهاي داراي انرژي زياد ( پرتو يونيزان ) سلولهاي بيمار يا مشكوك را از بين مي بريم.

پرتو درماني مي تواند مانند ساير درمان ها براي بيمار عوارضي داشته باشد. خوشبختانه اكثر عوارض گذرا و قابل كنترل مي باشند.

عوارض جانبي پرتو درماني:

مشكلاتي كه بعنوان عوارض پرتو درماني در حين درمان ممكن است پيش آيند گرچه ناخوشايند مي باشند ولي غالبا عوارض حاد يا خطرناك نبوده و با گذشت زمان از بين مي روند ( چند هفته پس از اتمام درمان ).

بروز عوارض به نحوه درمان و منطقه درماني و ميزان تحمل بدن بيمار و مقادير پرتو ( دوز راديوتراپي ) بستگي دارد. بسياري از بيماران در حين درمان هيچگونه عوارض جانبي ندارند و براحتي به فعاليت هاي روزمره زندگي خود مي پردازند.

درمان در نواحي مختلف بدن عوارض متفاوتي خواهد داشت. شدت اين عوارض به نحوه درمان و منطقه درماني بستگي دارد ولي ممكن است علايم عمومي نيز در جريان پرتو درماني پيش آيند مثل احساس خستگي، رخوت و افسردگي.

 

آيا عوارض جانبي در همه بيماران ديده مي شود؟

خير – عوارض از فردي به فرد ديگر متفاوت است. برخي هيچگونه عارضه اي در حين درمان ندارند و برخي مشكلات ناشي از عوارض درمان را نشان مي دهند.

خستگي دوران درمان:

تعدادي از بيماران چند هفته پس از شروع درمان احساس خستگي و ضعف مي كنند و ميزان فعاليت روزمره خود را كاهش مي دهند. علل خستگي در دوران درمان عبارتند از:

مصرف انرژي زياد در بدن، اضطراب ناشي از بيماري، رفت و آمدهاي روزانه براي درمان و اثرات پرتودرماني به سلولهاي سالم و بافت هاي طبيعي بدن.

اگر از عارضه خستگي ناراحت هستيد مي توانيد طي مدت درمان فعاليت خود را محدودتر كرده و بيشتر استراحت نموده، مدت خواب شبانه را افزايش داده و در صورت نياز چند استراحت كوتاه روزانه داشته باشيد و در ضمن سعي كنيد براي انجام كارهاي روزمره از افراد خانواده كمك بگيريد.

رادیوتراپی و براکی تراپی  : انستیتو کانسرمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

براکی تراپی چشم : بیمارستان فارابی

رادیوتراپی : بیمارستان جامع زنان محب یاس در حال راه اندازی