صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > سنگ شکن 
سنگ شکن
 

 با يشرفت تکنولوژي تغييرات شگرفي نيز در علم پزشکي در تشخيص و درمان بيماريها اتفاق افتاد. امروزه به کمک تکنولوژيهاي پيشرفته، بيماريها را با سرعت و با دقت کافي مي توان تشخيص داد و در بسياري از موارد روشهاي درمان غير تهاجمي جايگزين روشهاي تهاجمي و جراحي شده اند، يکي از اين پيشرفتهاي شگرف، ابداع دستگاه سنگ شکني برون اندامي براي درمان سنگهاي ادراري بود. اين دستگاه از خارج از بدن امواج شوکي جهت شکستن سنگ به سنگ مي تاباند، بدين علت اسم آنرا دستگاه سنگ شکن برون اندامي گذاشته اند


((   Extracorporeal Shock   Wave   Lithotripsyشکستن سنگ توسط امواج شوک از خارج بدن رویه ای است که در آن سنگ‌ها به قطعات کوچک توسط امواج شوک خرد می‌شوند. این قطعات کوچک سپس می توانند خود به خود دفع شوند. با این روش غیر تهاجمی بیمار از شر سنگ‌ها بدون مداخله جراحی و روش‌های اندوسکوپی راحت می شود.

دستگاه سنگ شکن معمولا دارای دو سیستم تشخیص محل‌ ‌سنگ(x- Ray , Sonography ) هستند که عملکرد لامپ  اشعه ایکس و دز جذبی بیمار و شرایط کیلو ولتاز و میلی آمپر مشابه رادیوگرافی معمولی می باشد. در سنگ شکن برون اندامی بوسیله متمرکز نمودن ارتعاشات صوتی بر روی سنگ داخل کلیه و یا حالب سنگ را خرد میکنند. در یک کانون سهمی ارتعاش ایجاد شده وارتعاش در کانون دیگر سهمی تشدید ومتمرکز میگردد. بوسیله سونوگرافی ویا اشعه ایکس سنگ کلیه ویا حالب را ردیابی وسپس در کانون دوم سهمی دستگاه سنگ شکن جهت خرد شدن قرار میدهند.