صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > آنژیوگرافی 
آنژیوگرافی
 

http://www.hidoctor.ir/wp-content/uploads/2014/01/angiogram.jpg

آنژیوگرافی یک آزمون تشخیصی  رگهای خونی است .  متخصص قلب و عروق یا رادیولوژیست با تزریق ماده رنگی به عروق خونی جریان خون را بررسی میکند ، مشاهده جریان از طریق فلوروسکوپی  انجام میدهد. آنژیوگرافی برای تشخیص بیماری عروق محیطی، بیماری عروق کرونر،  نارسایی وریدی ، و عمق ترومبوز وریدی  انجام میگیرد. خطرات ناشی از آنژیوگرافی شامل خونریزی و یا عفونت در محل تزریق و واکنش به رنگ است.

در روش آنژیوگرافی ابتدا ماده خاصی به درون شریانی که قصد تصویربرداری از آنرا داریم تزریق میکنیم. این ماده مانع از عبور اشعه ایکس شده و در واقع موجب میشود خون هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه شریان حاوی خون مانند استخوان بر روی فیلم دیده شود.

آنژیوگرافی نوعی عکس برداری رنگی است.