صفحه اصلي > خدمات پارا کلینیک > پزشکی هسته ای > بیمارستان سینا 
بیمارستان سینا
 
رییس بخش خانم دکتر اخضری
تعداد رادیوتکنولوژیست 8
مراجعین روزانه 15
 دارای دستگاه گاماکمرا
انجام پروسیجرهای  با نوبت دهی قبلی و آمادگی های لازم
آدرس و شماره تماس : منطقه 6 کارگر شمالی 88637091-88633039-84901