صفحه اصلي >  پیوندعضو 
پیوندعضو
 

دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهار بیمارستان امام خمینی(ره)، دکتر شریعتی ، سینا و مرکز طبی کودکان دارای ۱۰بخش پیوند شامل بخش پیوند کبد، قلب، کلیه، ریه و مغز استخوان و ۳واحد فراهم آوری اعضا می باشد. این دانشگاه  با ۱۲۹۴۳ عمل جراحی پیوند عضو، آمار حدود یک چهارم پیوندهای انجام شده در کل کشور را به خود اختصاص داده است.

 

   دانلود فایل : فراهم آوري سه ماهه اول 96.pdf           حجم فایل 202 KB