اندیکاسیون: پیوند کلیه در موارد نارسایی غیر قابل برگشت کلیه که بر اثر بیماری های دیابت، فشارخون، عفونت، بیماری کلیه پلی کیستیک، تروما، گلومرولو اسکلروز فوکال سگمنتال مورد استفاده قرار می گیرد.

اهدا کنندگان کلیه به دو گروه اهدا کننده زنده و اهدا کننده مرگ معزی تقسیم می شود که بهترین نوع آن پیوند از جسد می باشد.

شرایط اهداء:

1- گيرنده و اهداكننده عضو بايد از نظر گروههاي خوني و آنتي ژنها با هم سازگار باشند.

2- علاوه بر تأييد شرايط جسمي گيرنده و اهداكننده عضو توسط پزشك معالج، اندازه، سلامت و سن عضو اهدايي نيز بايد در نظر گرفته شود.

بیمارستانهای دارای بخش پیوند کلیه در دانشگاه: بیمارستان سینا-بیمارستان امام خمینی(ره)- بیمارستان دکتر شریعتی