اندیکاسیون: پیوند کبد در بیماران با نارسائی کبد حاد و مزمن انجام می شود از مهمترین این بیماریها می توان به سیروز، انسداد یا عدم وجود مجاری صفراوی ، بیماریهای متابولیک ، کبد الکلی ، کمبود آلفا 1 آنتیس تریپسین ، همو کروماتوز، بیماری ویلسون و ترومبوز عروق کبد اشاره کرد.

شرایط اهداء:

1- گيرنده و اهداكننده عضو بايد از نظر گروههاي خوني و آنتي ژنها با هم سازگار باشند.

2- علاوه بر تأييد شرايط جسمي گيرنده و اهداكننده عضو توسط پزشك معالج، اندازه، سلامت و سن عضو اهدايي نيز بايد در نظرگرفته شود.


بیمارستانهای دارای بخش پیوند کبد در دانشگاه: بیمارستان امام خمینی(ره)