صفحه اصلي > درمانگاه و کلینیک ویژه 
درمانگاه و کلینیک ویژه
 

ردیف

نام درمانگاه

اقدامات رایج

اقدامات شاخص

1-

نازایی

1- ویزیت بیماران

2- تعیین برنامه تشخیصی و درمانی بیماران نازایی

سونوگرافی

2-

کولپوسکوپی

1- کولپوسکوپی

1-بیوپسی سرویکس

2-بیوپسی وولو و واژن

3- برداشتن پلیپ

3-

گوارش

ویزیت بیماران گوارشی

1-رکتوسگموئیدسکوپی

2-کلونوسکوپی

3-آندوسکوپی مری و معده

4-انجام بیوپسی های ناحیه گوارش

5- تزریق داخل زخم حین اسکوپی

6-

4-

غدد

ویزیت بیماران غدد

FNAاز ندول های تیروئید

5-

ارولوژی

ویزیت بیماران

1- نوار مثانه

2- یورو فلومتری

6-

عفونی

ویزیت بیماران عفونی

1-کرایوتراپی

2-تخریب زگیل

7-

قلب اطفال

نوارقلب نوزاد، شیرخوار و کودک

اکوکاردیوگرافی نوزاد،شیرخوارو کودک

8-

داخلی اعصاب

ویزیت بیماران نورولوژی

1-نوارمغز

2-نوارچشم

3-NCV&EMGاندامها

9-

طب فیزیکی

ویزیت بیماران با بیماری عضلانی و اسکلتی

NCV&EMGاندامها

مانیپولاسیون های اسکلتی

آسپیراسیون مفاصل

10-

 

 

سوپراپوبیک